divendres, 29 de juliol de 2016

Alpens, del nou servei de tartanes (1911) al primer auto de línia (1920).

Nou anys després que "La Veu de Catalunya" es fes ressò del nou "servey de tartranes" entre Borredà i Sant Quirze (1911), l'edició del vespre del dilluns, 2 d'agost de 1920, publicava:

«Fa un mes, poc més o menys, que la companyia de tartanes, que feia el trajecte de Sant Quirze a Berga, les va suprimir, utilitzant per a fer l'esmentat servei un bell i lleuger autor.
Aquest passa per Alpens a les cinc i a las deu del mati, essent una gran comoditat per als viatgers de la nostra comarca.
Però cridem l'atenció dels encarregats de vetllar pel bé públic, o a qui correspongui, sobre dues coses: Primera, que l'auto és insuficient per a transportar el gran nombre de persones que desitjarien aprofitar-lo per a llurs excursions, veient-se moltes persones de tots sexes i condicions obligades a seure damunt la carrosseria de l'auto, essent així que no té cap condició per a portar gent en l'esmentat lloc. Cal que s'hi posi remei abans no s'hagin de deplorar accidents, i segona, que el servei de la i correspondència està molt abandonat.»

Alpens, el Ramal - La tartana del "Presumit", transport de viatgers, inicis segle passat

Tartana llarga.
font: el blog 

Els primers autos de línia.


A la mateixa secció, titulada "De les terres catalanes / Llussanès", també hi deia:

—No fa pas gaires dies que ens veiérem honorats per la visita dels dos germans, fills d'aquest poble, Josep i Ramon Casals, deixant-nos un amable record dels dies que fruirem de la seva amable i afectuosa companyia.

—S'ha inaugurat en aquest poble la germandat «L'Auxili», d'assegurances per a malalties, essent ja molt considerable el nombre d'associats que s'hi han inscrit. Riu-te'n de les mutualitats d'avui dia. Llegir més!

—Després de penosa malaltia, ha mort el propietari i fabricant de llagonisses En Josep Cruells. Q.E.D.

—Hem tingut una bona pluja, quedant ja assegurada la collita de tardaneries.

Mira la publicació [PDF, 1.34 MB]

Panoràmica d'Alpens, inicis del segle passat. - Encara no hi ha el Casino (1928)


D'aquest any 1920 i el següent, els programes de la Festa Major i l'estat detallat de comptes de la festa de l'any 1921.

NO ET PERDIS EL RECULL DE PROGRAMES DE FESTES DEL POBLE (1906-1978).