Informacions i xifres municipals.


Alpens, en xifres!

Un bon grapat de dades, per triar i remenar... I, per a estudiar, si ve el cas.

Idescat: Alpens, el municipi en xifres


Població, moviment de la població, habitatges i llars, macromagnituds i impostos, sectors econòmics, treball, cultura i esports, eleccions.

El portal de la transparència de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya.


"l'instrument bàsic per donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei i per facilitar a la ciutadania la consulta de la informació en poder de les administracions públiques i la resta de subjectes obligats." 

Diputació de Barcelona: el municipi d'Alpens

Dades generals, electes, tècnics, serveis territorials, informació Juvenil, indicadors socials, mapes (imatges), geoportal / cartografia, biblioteques, normativa, pressupostos i plantilles, convocatòries en curs.

Un bon grapat de dades de tots els municipis. Per triar i remenar. Amb un estudi ─actual i històric─ dels pressupostos, molt detallat.Per a més informació visita el web de l'Ajuntament d'alpens.