Tal dia com avui, de l'any 1900, Antoni M. Alcover (Manacor 1862-Palma 1932), feia cap a Alpens

Un any abans que Jacint Verdaguer publiqués Ayres del Montseny, el dissabte 4 d'agost del 1900, Antoni M. Alcover, autor del Diccionari català-valencià-balear (també anomenat Diccionari Alcover-Moll), de camí pel Pirineu i els seus pobles, ens va fer una visita.

Així ho explica en la primera llibreta, en la qual ens narra la seva "1a. Excursío per Catalunya y el Rosselló", que presenta així:

«En nom de Déu nostro Senyor y de la seua Inmaculada Mare la Santíssima Verge Maria y de tots els angels y sants del cel (una bona colla, com pots veure) comensa aquí aquest llibret de notes de la exida a Catalunya de l'estiu de 1900.»

«L'excursió que recull la primera llibreta esmentada, que fa 8,5 x 13 cm i té 95 pàgines, s'esten del 19 de juliol al 10 d'agost de 1900. [---] La llibreta consigna els viatges a Barcelona, Vic, Folgueroles, [...] la Pobla de Lillet, Sant Jaume de Frontanyà, Borredà, Alpens, Sant Quirze de Besora, ...»

Excursió, que formava part de les moltes que va fer durant més de 20 anys; per tal de recollir dades, dels llenguatges vivents i escrits arreu dels Països Catalans i de les que en sortiria, el Diccionari que avui coneixem.

«Die 4. (d'agost) A les sis, missa dita, dins la tartana de Berga, y cap a Sant Quirze de Besora. Abans d'arribar a Alpens m'han dit que dalt una muntanya hi ha Sant Pere de Serrallonga, una iglesia romanica ab porta molt antiga.

Arribats a Alpens, ab una correguda som anat a veure l'iglesia. Es moderna perque en la primera guerra civil, la cremaren; no més queda'l campanar, que'n sortí ab un crivell dalt abaix, que encara's veu: es un campanar cuadret, ab un finestral molt estret a cada dau: el dau darrer, es relativament modern.

Per devant l'iglesia passa un carrer molt mal pla (m'agrada aquesta expressió de 'molt mal pla') y se'n va per avall cap a llevant: aquí caygué mort en Cabrinetty en la batalla que li guanya'n Savalls»

El Poble tenia 470 habitants i ja es començaven a escoltar els primers compassos de la Cobla Infantil d'Alpens: «Llamaban la atención por su corta edad y por el ajuste y precisión con que ejecutaron varias piezas de su repertorio» —Publicaria, La Vanguardia, el 3 de juny de 1901.


font: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, "Dietari de les eixides (19002-1902)", volum 1 - Col·lecció: Biblioteca Marian Aguiló - «Edició dels dietaris de les excursions per diversos indrets que Mossèn Antoni M. Alcover va fer a partir de l’estiu de 1900, d’un gran interès per al coneixement de la seva activitat prodigiosa i per als orígens de l’obra del Diccionari...»
També el pots fullejar a Google Llibres, si vols.Un altre dia parlarem del poeta Andreu d'Espens i el Cançoner dels Masdovelles... (vegem "ALPENS", al Diccionari).