Entrades

S'estan mostrant les entrades amb l'etiqueta Fra Agustí Canellas (1765-1818)

L'astrònom i matemàtic fra Agustí Canellas i Carrera (Alpens, 1765 - Alella, 1818)

Imatge
A Alpens hi viurien prop de 950 habitants, repartits en unes 180 cases, quan el 23 de juny de 1765 va néixer Agustí Canellas. Eren temps pròspers. La indústria tèxtil ja feia temps que estava molt implantada al poble. Es parla de més de 21 telers, on hi havia més de 60 filadores treballant, i també molts nens dedicats a fer rodets... I no voldria deixar-me un element que, tot i que no té res a veure amb la filatura, donava molts recursos i alegries als alpensins: el contraban! Ben arrelat, lucratiu i, per a martiri del bisbat, mantenidor de dones de mala vida.


Tot això no deuria fer gaire gràcia als pares del petit Agustí, ja que, encara que no sabem a quina edat va marxar d'Alpens, sí que ho devia fer de ben jove.
Del que seria aquest nen, la historia ens n'ha deixat un bon ressò:
Docteen gramàtica, retòrica i filosofia ─poc després de fer 23 anys─ s'embarca cap a Veracruz (Mèxic) i torna després de mig any per fer-se frare trinitari. Astrònom,cartògraf, expert i doce…

La fortificació de Busa (1811-1812) i el rellotge de sol del Rial - Fra Agustí Canellas

Imatge
Celebrant l'any del 250è aniversari del naixement de fra Agustí Canellas i Carrera (Alpens, 23 de juny de 1765 - Alella, 9 d'abril de 1818).
Corre l'any 1811 i ens trobem immersos en plena Guerra del Francès (1808–1814). Sota el nom deDescripción histórica, topográfica y militar de la montaña de Buza, y explicación del Plano geométrico del terreno incluido en el recinto de aquella vasta fortificación, fra Agustí Canellas escriu una defensa aferrissada de les virtuts de la fortificació de la serra de Busa.

Any 2008,Ramon Viladés Llorens recupera el document de Canellas per a fer aquest article que avui tinc el goig de presentar-te. Article que publicava a L'Erol (Revista cultural del Berguedà) sota el títol de "Fortificació de Busa (1811-1812)", i que el mateix autor ens presenta així:

"Atesa la seva importància, molt ens plauria de poder transcriure sencera la memòria de Canelles, però l'espai d'un article no ens ho permet. Per això hem optat per…

Alpens, manuscrit i representacions de l'obra 'Victoria de Christo' (1757–1834)

Imatge
"Esta devota representació, se representà en la Parròquia de Santa Maria dels Pens[Alpens], en lo any de 1757. Segonament en lo mateix Poble en 1775 [...] Tercerament se representa en dit poble en 1787 y en esta ocasió si añadí lo sacrifici de Isaac, [que] lo compongué lo Rt. P. Fra Joseph Canellas [germà d'Agustí Canellas], y en 1805 se tornà representar en lo mateix Iloch", resa, abans del pròleg, l'explicació "Al Lector" que fa l'autor. Vegem les fotografies del manuscrit i i la transcripció del final

A la contracoberta d'aquest manuscrit —enquadernat amb cuiro negre, de 85 folis i dues guardes plenes de dibuixos molt elementals— podem llegir: "Joseph Rosell [nascut a Alpens, el 26 d'octubre de 1796], taxidor de cotó y llana. Als Pens lo any de 1834", amb la seva signatura autògrafa.

Si tenim en compte la data de l'última representació esmentada i la de signatura, conclourem que aquest manuscrit fou redactat entre els anys 1805 …