Alpens, manuscrit i representacions de l'obra 'Victoria de Christo' (1757–1834)

"Esta devota representació, se representà en la Parròquia de Santa Maria dels Pens [Alpens], en lo any de 1757. Segonament en lo mateix Poble en 1775 [...] Tercerament se representa en dit poble en 1787 y en esta ocasió si añadí lo sacrifici de Isaac, [que] lo compongué lo Rt. P. Fra Joseph Canellas [germà d'Agustí Canellas], y en 1805 se tornà representar en lo mateix Iloch", resa, abans del pròleg, l'explicació "Al Lector" que fa l'autor. Vegem les fotografies del manuscrit i i la transcripció del final

A la contracoberta d'aquest manuscrit —enquadernat amb cuiro negre, de 85 folis i dues guardes plenes de dibuixos molt elementals— podem llegir: "Joseph Rosell [nascut a Alpens, el 26 d'octubre de 1796], taxidor de cotó y llana. Als Pens lo any de 1834", amb la seva signatura autògrafa.

Si tenim en compte la data de l'última representació esmentada i la de signatura, conclourem que aquest manuscrit fou redactat entre els anys 1805 i el 1834, a molt estirar. "Esta sagrada representació —escriu l'autor— titulada Victoria de Christo fou traduïda de la llengua castellana" de l'obra del mateix títol escrita per Bartolomé Palau entre 1569 i 1577.

Vegem la versió completa de Bartolomé Palau [PDF, 2,17 MB]

C O N T E X T

Per tal de fer-nos una idea del context de les representacions i la redacció d'aquest manuscrit, et diré que el poble d'Alpens —segons certifica el rector a requeriment del bisbe, el desembre de l'any 1768—, per exemple, té 953 habitants (121 de fins a 7 anys, 125 d'entre 7 i 16 anys, 127 de fins a 25 anys, 239 d'entre 25 i 40 anys, 149 de fins a 50 anys, 192 de més grans de 50 i 5 clergues).
Un altre cens, ara de l'any 1797, certifica 928 habitants, repartits entre 398 homes, 346 dones, 77 nens i 107 nenes.

Vivim immersos en l'apogeu de la industria tèxtil, el contraban saneja i lucra prou bé les butxaques dels alpensins i, com pots veure, la nostra vocació teatral no té res a envejar a cap de les grans ciutats.

Tres fills il·lustres de llavors honoren, avui, la nostra història: mossèn Isidre Serrat i Portavella (Alpens, 1751-1822), l'impressor Francesc Vilalta (Alpens, 1762 – Vilafranca del Penedès, 1842), i l'astrònom i matemàtic fra Agustí Canellas i Carrera (Alpens, 1765 - Alella, 1818).Per la seva rellevància, et deixo uns quants fragment del text del manuscrit:
  • 1. Al lector:
"Esta sagrada representació titulada «Victoria de Christo» fou traduïda de la llengua castellana a nostre romans català. Se ha procurat guardar la energia de son original. Se suplica al lector no mirià las moltas faltas que encontria: ja en no correspondrer a la dulsura del llenguatge castellà; ja en la addició o supressió de versos; ja en sa poca cadencia; ja en la falta ó superfluitat de sílabas; ó ja en la variació de alguns, tot per adaptar-se millor á la llengua catalana. Ab una paraula, no se detinga lo lector en notar las faltas, sinó al bon fi que ha mogut a la traduccio que és lo facilitar-li, per aquest medi, tant celestial doctrina.

Pues lo autor esta ben persuadit que obra donada de tal perfecció que no tinga errors, defectes, ó faltas, y que no demània puliment y correcció; no se troba, sinó en las sagradas Iletras, esto és, en la Sagrada Escriptura. De totas las faltas pues, demana perdó, primer a Deu, después a la Santa Yglésia, si en alguna cosa la ofen; después la deixa a I'examen dels sabis, y finalment de tot bon Christia y amant verdader de Jesuchrist.

En la versió original, Bartolomé Palau també s'excusava:
"Por tanto me envian primero a mi, de gracia , y merced á todos Señores, pues todos son nobles nos agan favores, no miren las faltas que abrà en el dezir: Mas solo el deseo de muy bien servir à vuesas mersedes , hombres afamados"

Esta devota representació —continua l'autor del manuscrut—, se representa en la Parroquia de Santa Maria dels Pens, Bisbat de Vich, en lo any de 1757. Segonament en lo mateix Poble en 1775; y en esta ocasió se añadiren las cantillas: «No sias ingrata a ton criador» com se trobará en lo Acte quant la serpent engaña a Eva. Tercerament se representa en dit poble en 1787 y en esta ocasió si añadí lo sacrifici de Isaac, que se representà después de Noè, antes de Abraam; y est sacrifici de Isaac lo compongué lo Rt. P. Fra Joseph Canellas, natural de dit Poble, religiós y lector dels P. P. Trinitaris calsats en Barcelona; y en 1805 se tornà representar en lo mateix Iloch, y en esta ocasió se añadí lo seguent [Aquí fa un salt de línia] Después de formada Eva de una costella de Adam, estant aquest dormint, y encara no deixat lo son, diu á éll lo Pare Etern. o Déu.
Desperta Adam desperta, etc., fins a las paraulas Adam y Eva mirau, etc., exclusive, com se veurà en son Iloch."
  • 2. Nota
"Deu advertir-se que sempre que algun dels representants farà alguna amenassa als Dimonis, fentlos memoria de que Déu los castigà, ó que los despullarà de l'imperi temporal que élls tenian sobre los detinguts en los llims de Abraam, dits dimonis udularán o bramarán, donant á enténder ab assò lo seu sentiment."
  • Part 3. de la 3a edat del Mon. Acte primer
"Lo Sacrifici de Isach que se comencà á representar en lo lloc del Pens en lo any 1787; y lo compongué lo Rt. P. Fra.Joseph Canéllas natural del mateix Poble, lector y profés del Convent de Trinitaris Calsats en Barcelona. Parlan en éll Abraam, Isach y un Angel."

Comentaris

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
➤ ➤ ➤  ARTICLES MÉS LLEGITS DELS ÚLTIMS 30 DIES

La llegenda del comte Arnau i els sarraïns, Joan Amades i Alpens

Tot recordant Rusiñol... 'L'alegria que passa' i Alpens

De quan érem petits... I anàvem a 'col·legit' amb les monges