Alpens, del nou servei de tartanes (1911) al primer auto de línia (1920)

Nou anys després que La Veu de Catalunya" es fes ressò del nou "servey de tartranes" entre Borredà i Sant Quirze (1911), l'edició del vespre del dilluns, 2 d'agost de 1920, publicava: "Fa un mes, poc més o menys, que la companyia de tartanes, que feia el trajecte de Sant Quirze a Berga, les va suprimir, utilitzant per a fer l'esmentat servei un bell i lleuger autor. Aquest passa per Alpens a les cinc i a las deu del mati, essent una gran comoditat per als viatgers de la nostra comarca.
Però cridem l'atenció dels encarregats de vetllar pel bé públic, o a qui correspongui, sobre dues coses: Primera, que l'auto és insuficient per a transportar el gran nombre de persones que desitjarien aprofitar-lo per a llurs excursions, veient-se moltes persones de tots sexes i condicions obligades a seure damunt la carrosseria de l'auto, essent així que no té cap condició per a portar gent en l'esmentat lloc. Cal que s'hi posi remei abans no s'hagin de deplorar accidents, i segona, que el servei de la i correspondència està molt abandonat."

Alpens, el Ramal. La tartana del "Presumit"

Tartana llarga.
font: el blog 

Els primers autos de línia.


A la mateixa secció, titulada "De les terres catalanes / Llussanès", també hi deia:

No fa pas gaires dies que ens veiérem honorats per la visita dels dos germans, fills d'aquest poble, Josep i Ramon Casals, deixant-nos un amable record dels dies que fruirem de la seva amable i afectuosa companyia.
S'ha inaugurat en aquest poble la germandat «L'Auxili», d'assegurances per a malalties, essent ja molt considerable el nombre d'associats que s'hi han inscrit. Riu-te'n de les mutualitats d'avui dia. Llegir més!
Després de penosa malaltia, ha mort el propietari i fabricant de llagonisses En Josep Cruells. Q.E.D.
Hem tingut una bona pluja, quedant ja assegurada la collita de tardaneries.

Mira la publicació [PDF, 1.34 MB]

Panoràmica d'Alpens, inicis del segle passat. - Encara no hi ha el Casino (1928)


D'aquest any 1920 i el següent, els programes de la Festa Major i l'estat detallat de comptes de la festa de l'any 1921.

NO ET PERDIS EL RECULL DE PROGRAMES DE FESTES DEL POBLE (1906-1978).

Comentaris