Del nou 'servey de tartranes’ inaugurat l'any 1911

(Article actualitzat el juny de 2019)  

En la pàgina 4 de l'edició del vespre del diari La Veu de Catalunya del dijous, 8 de juny de 1911, publicaven la notícia següent:

"A Borredà ha començat aquests díes un nou servey de tartranes, que surt de Borredà a les dues de la matinada, passa pel poble de Alpens a les quatre y arriba a Sant Quirze de Besora a les sis del matí, hora que surt el tren correu que arriba a Barcelona a les nou y quaranta minuts.

Combinat ab tren de vianants que surt de Barcelona a les dues y arriba a Sant Quirze a les cinch y trenta cinch de la tarda [si fa o no fa, com avui dia. Tampoc ha canviat gaire, la cosa], surt dita tartrana, passant per Alpens a les vuit y arriba a Borredà a les dèu del vespre.

Aquest servey pera la conducció de vianants —afirmen—, vindrà ben apropòsit pera'ls pobles del Alt Bergadà, que ab un dia's podrà fer el và y vé de Barcelona, podentse invertir quatre hores y mitja a la cuitat, ben diferent d'ara, que pera anar a Barcelona, utilitsant dita vía, se necessiten tres dies.
Dit nou servey era esperat ab viu afany per la gent d'aquestes fèrtils y pintoresques montanyes, plenes de vida sempre, agrícola, y també industrial, y que pera'l seu millor desenrotllo necessiten medis de comunicacions ràpides."

↪ La Veu de Catalunya (1911) [pàg. 2 - PDF, 1,38 MB]


A la secció Notícies De Fora de l'edició del vespre de La Veu de Catalunya del 9 de juliol de 1912, es fan ressò de l'ampliació del servei de carruatges:

"A Borredà —publiquen— ha començat a funcionar una tartrana en combinació ab el tren que surt de Barcelona a la una y 46 minuts de la tarda y arriba a Sant Quirse de Besora a les 5'40. Ab lo qual s'es a Barcelona [Borredà] a les deu del vespre; y marxant de Borredà a les quatre del matí s'arriba a Sant Quirse a les 8 y pot agafarse'l tren que passa a les 8'12 y arriba a Barcelona a dos quarts d'una de la tarda, segons el nou itinerari que desde'l 15 del corrent regirà a la línia de Sant Joan.
El trànsit de viatgers, que durant l'estiu aumenta desde Borredà a Sant Quirse, passant per Alpens, fa necessari aquest aument de carruatges, que resulta de gran utilitat pels tranzeunts y pel comerç."

↪ La Veu de Catalunya (1912) [pàg. 3 - PDF, 1,73 MB]

No et perdis la narració d'un viatge amb tartana llarga que fa Josep Pla en el seu llibre Un senyor de Barcelona (Les Tartanes. pàg. 89-91), edicions Destino, 1951.

Foto: el blog Rails i ferradures

  C O N T E X T


1910 - Davant la Fonda
1907 - Festa Major
1906 - Fira Novembre 

Quan es publica aquest article, el poble té poc més de 460 habitants.
En Josep Plans té 35 anys i en Miquel Casals, 32.

Fa 22 anys de la visita de Santiago Rusiñol, 15 anys de la publicació de la Geografia de Catalunya (no et perdis el capítol sobre la "Tributació: Catalunya i Espanya") i en fa 14 de la publicació (des de Venècia) del testament polític de Carles VIIJoan Prat i Roca, el ferrer, complirà 13 anys d'aquí a poc.

En fa 11 de la visita d'Antoni M. Alcover (l'autor del Diccionari català-valencià-balear), 10 del ple apogeu de la Cobla Infantil d'Alpens i vuit de la visita de César A. Torras, en la qual ens descriu l'arribada en tren a Sant Quirze i la pujada amb tartana fins al poble, amb un fred de mil dimonis.
L'avi Sala té poc més de 7 anys.

Fa poc més de 7 anys, també, de l'harmonització de la nadala "Fum, fum, fum" per part del pradenc Joaquim Pecanins, en fa 6 que vam ser portada de la revista Catalunya Artística, i en fa 4 de la celebració de la primera edició de la Fira de Novembre.
Joana Matia (que de gran esdevindrà mestra i primera alcaldessa del poble) i el poeta Agustí Bartra ronden els tres anys.

Han passat poc més de 3 anys del dia que el tren Renard va passar per Alpens.
I no fa ni 2 anys de la construcció —per part de Josep Vall— de l'edifici modernista de la Placeta, que esdevindrà la futura casa consistorial.

Comentaris

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
➤ ➤ ➤  ARTICLES MÉS LLEGITS DELS ÚLTIMS 7 DIES

Alpens, celebrant l'aniversari del naixement de Joan Amades (1890-1959)

Miquel Casals i Carles (Alpens, 1879 - Barcelona, 1950) i el Casino d'Alpens (1928)

La llegenda del comte Arnau i els sarraïns, Joan Amades i Alpens

La carretera de Sant Quirze a Berga, per Alpens: la Pubilla de Catalunya

Alpens, l'antic Hostal de Pedres Negres

Commemoració dels 50 anys de l'escola La Forja d'Alpens