Del nou 'servey de tartranes’ inaugurat l'any 1911

En la pàgina 4 de l'edició del vespre del diari La Veu de Catalunya del dijous, 8 de juny de 1911, publicaven la notícia següent:

"A Borredà ha començat aquests díes un nou servey de tartranes, que surt de Borredà a les dues de la matinada, passa pel poble de Alpens a les quatre y arriba a Sant Quirze de Besora a les sis del matí, hora que surt el tren correu que arriba a Barcelona a les nou y quaranta minuts.

Combinat ab tren de vianants que surt de Barcelona a les dues y arriba a Sant Quirze a les cinch y trenta cinch de la tarda [si fa o no fa, com avui dia. Tampoc ha canviat gaire, la cosa], surt dita tartrana, passant per Alpens a les vuit y arriba a Borredà a les dèu del vespre.

Aquest servey pera la conducció de vianants —afirmen—, vindrà ben apropòsit pera'ls pobles del Alt Bergadà, que ab un dia's podrà fer el và y vé de Barcelona, podentse invertir quatre hores y mitja a la cuitat, ben diferent d'ara, que pera anar a Barcelona, utilitsant dita vía, se necessiten tres dies.
Dit nou servey era esperat ab viu afany per la gent d'aquestes fèrtils y pintoresques montanyes, plenes de vida sempre, agrícola, y també industrial, y que pera'l seu millor desenrotllo necessiten medis de comunicacions ràpides."

↪ La Veu de Catalunya (1911) [pàg. 2 - PDF, 1,25 MB]


A la secció Notícies De Fora de l'edició del vespre de La Veu de Catalunya del 9 de juliol de 1912, es fan ressò de l'ampliació del servei de carruatges:

"A Borredà —publiquen— ha començat a funcionar una tartrana en combinació ab el tren que surt de Barcelona a la una y 46 minuts de la tarda y arriba a Sant Quirse de Besora a les 5'40. Ab lo qual s'es a Barcelona [Borredà] a les deu del vespre; y marxant de Borredà a les quatre del matí s'arriba a Sant Quirse a les 8 y pot agafarse'l tren que passa a les 8'12 y arriba a Barcelona a dos quarts d'una de la tarda, segons el nou itinerari que desde'l 15 del corrent regirà a la línia de Sant Joan.
El trànsit de viatgers, que durant l'estiu aumenta desde Borredà a Sant Quirse, passant per Alpens, fa necessari aquest aument de carruatges, que resulta de gran utilitat pels tranzeunts y pel comerç."

↪ La Veu de Catalunya (1912) [pàg. 3 - PDF, 1,73 MB]

No et perdis la narració d'un viatge amb tartana llarga que fa Josep Pla en el seu llibre Un senyor de Barcelona (Les Tartanes. pàg. 89-91), edicions Destino, 1951.

Foto: el blog Rails i ferradures

  C O N T E X T


1910 - Davant la Fonda
1907 - Festa Major
1906 - Fira Novembre 

Quan es publica aquest article, el poble té poc més de 460 habitants.
En Josep Plans té 35 anys i en Miquel Casals, 32.

Fa 22 anys de la visita de Santiago Rusiñol, 15 anys de la publicació de la Geografia de Catalunya (no et perdis el capítol sobre la "Tributació: Catalunya i Espanya") i en fa 14 de la publicació (des de Venècia) del testament polític de Carles VIIJoan Prat i Roca, el ferrer, complirà 13 anys d'aquí a poc.

En fa 11 de la visita d'Antoni M. Alcover (l'autor del Diccionari català-valencià-balear), 10 del ple apogeu de la Cobla Infantil d'Alpens i vuit de la visita de César A. Torras, en la qual ens descriu l'arribada en tren a Sant Quirze i la pujada amb tartana fins al poble, amb un fred de mil dimonis.
L'avi Sala té poc més de 7 anys.

Fa poc més de 7 anys, també, de l'harmonització de la nadala "Fum, fum, fum" per part del pradenc Joaquim Pecanins, en fa 6 que vam ser portada de la revista Catalunya Artística, i en fa 4 de la celebració de la primera edició de la Fira de Novembre.
Joana Matia (que de gran esdevindrà mestra i primera alcaldessa del poble) i el poeta Agustí Bartra ronden els tres anys.

Han passat poc més de 3 anys del dia que el tren Renard va passar per Alpens.
I no fa ni 2 anys de la construcció —per part de Josep Vall— de l'edifici modernista de la Placeta, que esdevindrà la futura casa consistorial.

Article actualitzat el juny de 2019

Comentaris

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
➤ ➤ ➤  ARTICLES MÉS LLEGITS DELS ÚLTIMS 7 DIES

I la gent es va quedar a casa... Alpens, primera setmana de confinament

Alpens de pel·lícula. Ara fa 30 anys

Aquests dies aflorarà el millor de tots nosaltres, n'estic convençut

Benvinguda, primavera

La masia del Graell d'Alpens, la capella de Sant Joan (1714), la pallissa i la teuleria

El dinar i la gresca del Dimarts de Carnestoltes, a Alpens. (1736 - 2019)

La carretera de Sant Quirze a Berga, per Alpens: la Pubilla de Catalunya