Alpens, del nou 'servey de tartranes’ (1911) al primer auto de línia (1920)

En la pàgina 4 de l'edició del vespre del diari La Veu de Catalunya del dijous, 8 de juny de 1911, publicaven la notícia següent:

"A Borredà ha començat aquests díes un nou servey de tartranes, que surt de Borredà a les dues de la matinada, passa pel poble de Alpens a les quatre y arriba a Sant Quirze de Besora a les sis del matí, hora que surt el tren correu que arriba a Barcelona a les nou y quaranta minuts.

Combinat ab tren de vianants que surt de Barcelona a les dues y arriba a Sant Quirze a les cinch y trenta cinch de la tarda [si fa o no fa, com avui dia. Tampoc ha canviat gaire, la cosa], surt dita tartrana, passant per Alpens a les vuit y arriba a Borredà a les dèu del vespre.

Aquest servey pera la conducció de vianants —afirmen—, vindrà ben apropòsit pera'ls pobles del Alt Bergadà, que ab un dia's podrà fer el và y vé de Barcelona, podentse invertir quatre hores y mitja a la cuitat, ben diferent d'ara, que pera anar a Barcelona, utilitsant dita vía, se necessiten tres dies.
Dit nou servey era esperat ab viu afany per la gent d'aquestes fèrtils y pintoresques montanyes, plenes de vida sempre, agrícola, y també industrial, y que pera'l seu millor desenrotllo necessiten medis de comunicacions ràpides."

↪ La Veu de Catalunya (1911) [pàg. 2 - PDF, 1,38 MB]

Alpens, el Ramal. La tartana del "Presumit" -  Primers autos de línia (font: Històries del transport per carretera de Catalunya)


A la secció Notícies De Fora de l'edició del vespre de La Veu de Catalunya del 9 de juliol de 1912, es fan ressò de l'ampliació del servei de carruatges:

"A Borredà —publiquen— ha començat a funcionar una tartrana en combinació ab el tren que surt de Barcelona a la una y 46 minuts de la tarda y arriba a Sant Quirse de Besora a les 5'40. Ab lo qual s'es a Barcelona [Borredà] a les deu del vespre; y marxant de Borredà a les quatre del matí s'arriba a Sant Quirse a les 8 y pot agafarse'l tren que passa a les 8'12 y arriba a Barcelona a dos quarts d'una de la tarda, segons el nou itinerari que desde'l 15 del corrent regirà a la línia de Sant Joan.
El trànsit de viatgers, que durant l'estiu aumenta desde Borredà a Sant Quirse, passant per Alpens, fa necessari aquest aument de carruatges, que resulta de gran utilitat pels tranzeunts y pel comerç."

↪ La Veu de Catalunya (1912) [pàg. 3 - PDF, 1,73 MB]

No et perdis la narració d'un viatge amb tartana llarga que fa Josep Pla en el seu llibre Un senyor de Barcelona (Les Tartanes. pàg. 89-91), edicions Destino, 1951.Nou anys després que La Veu de Catalunya es fes ressò del nou "servey de tartranes" entre Borredà i Sant Quirze (1911), l'edició del vespre del dilluns, 2 d'agost de 1920, publicava:

"Fa un mes, poc més o menys, que la companyia de tartanes, que feia el trajecte de Sant Quirze a Berga, les va suprimir, utilitzant per a fer l'esmentat servei un bell i lleuger autor. Aquest passa per Alpens a les cinc i a las deu del mati, essent una gran comoditat per als viatgers de la nostra comarca. 
Però cridem l'atenció dels encarregats de vetllar pel bé públic, o a qui correspongui, sobre dues coses: Primera, que l'auto és insuficient per a transportar el gran nombre de persones que desitjarien aprofitar-lo per a llurs excursions, veient-se moltes persones de tots sexes i condicions obligades a seure damunt la carrosseria de l'auto, essent així que no té cap condició per a portar gent en l'esmentat lloc.
Cal que s'hi posi remei abans no s'hagin de deplorar accidents, i segona, que el servei de la correspondència està molt abandonat."

A la mateixa secció, titulada "De les terres catalanes / Llussanès", afegeix:

—No fa pas gaires dies que ens veiérem honorats per la visita dels dos germans, fills d'aquest poble, Josep i Ramon Casals, deixant-nos un amable record dels dies que fruirem de la seva amable i afectuosa companyia.
—S'ha inaugurat en aquest poble la germandat «L'Auxili», d'assegurances per a malalties, essent ja molt considerable el nombre d'associats que s'hi han inscrit. [La Mutualitat Privada d'Alpens, "la Hermandad el Auxilio" (1920–1940) [PDF, 2,86MB]
—Després de penosa malaltia, ha mort el propietari i fabricant de llonganisses En Josep Cruells. Q.E.D.
—Hem tingut una bona pluja, quedant ja assegurada la collita de tardaneries.  C O N T E X T


Quan es publica el primer article (l'any 1911), el poble té poc més de 460 habitants.
 
1910 - Davant la Fonda
En Josep Plans té 35 anys i en Miquel Casals, 32.
Fa 22 anys de la visita de Santiago Rusiñol, 15 anys de la publicació de la Geografia de Catalunya (no et perdis el capítol sobre la "Tributació: Catalunya i Espanya") i en fa 14 de la publicació (des de Venècia) del testament polític de Carles VIIJoan Prat i Roca, el ferrer, complirà 13 anys d'aquí a poc.

En fa 11 de la visita d'Antoni M. Alcover (l'autor del Diccionari català-valencià-balear), 10 del ple apogeu de la Cobla Infantil d'Alpens i vuit de la visita de César A. Torras, en la qual ens descriu l'arribada en tren a Sant Quirze i la pujada amb tartana fins al poble, amb un fred de mil dimonis.

L'avi Sala té poc més de 7 anys. Fa poc més de 7 anys, també, de l'harmonització de la nadala "Fum, fum, fum" per part del pradenc Joaquim Pecanins, en fa 6 que vam ser portada de la revista Catalunya Artística, i en fa 4 de la celebració de la primera edició de la Fira de NovembreJoana Matia (que de gran esdevindrà mestra i primera alcaldessa del poble) i el poeta Agustí Bartra ronden els tres anys.

Han passat poc més de 3 anys del dia que el tren Renard va passar per Alpens. I no fa ni 2 anys de la construcció —per part de Josep Vall— de l'edifici modernista de la Placeta, que esdevindrà la futura casa consistorial.


Programes del primer quart de segle (1906 - 1925)
Tots els programes obren un enllaç extern, segur. Els llibrets (PDF) porten un (*)

1906
1907
1907
1913
1915*
1916
1917*
1920*
1921*
1921
1922
1925*  Alpens, de l'envelat al teatre... Un viatge al segle passat! Programes de Festes (1906 - 1978)

Panoràmica d'Alpens, inicis del segle passat. - Encara no hi ha el Casino (1928)

Comentaris

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
➤ ➤ ➤  ARTICLES MÉS LLEGITS DELS ÚLTIMS 30 DIES

La llegenda del comte Arnau i els sarraïns, Joan Amades i Alpens

El cafè teatre Casino d'Alpens i La Torre

La Pepeta de la Fonda, la iaia de tots... Sempre amb nosaltres!

EXTRA! EXTRA! La Batalla d'Alpens a la premsa de juliol de 1873