Alpens, 1873: anecdotari | Els imprevistos, molt previstos, del pobre mestre

font: Diputació de Barcelona BOPB
Res, simplement, volia compartir una resposta ─prou original, diria─ de la M.I. Junta provincial de primera enseñanza, dirigida al pobre mestre d’Alpens i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 10 de juliol de 1873, l'endemà de la Batalla d’Alpens.  ─ Vegem què diu:

Núm. 2117. Extracto de la sesion pública ordinaria celebrada por la M.I. Junta provincial de primera enseñanza, el dia 5 de Junio de 1873
«Negar la autorizacion que para invertir la cantidad de imprevistos solicita el maestro de Alpens, atendido á que los objetos que pretende adquirir son muy previstos y deben consignarse en el presupuesto ordinario.»

Vegem la publicació [PDF 1,53 MB] pàg. 3

Quina setmana, pobre mestre! El dimecres, el foc de la batalla s’apodera del poble i, el dijous, li engalten que de les ajudes que havia demanat per a l’escola, res de res, senyor mestre... Que els seus imprevistos, són molt previstos, sap?

Qui sap si ja es tractava del mestre Andrés Andreu? El fundador i impulsor la cobla infantil d’Alpens.

Comentaris